Naam: Stichting Teambuilding Orca

RSIN: 855105070

Postadres: Verlengde Hoogravenseweg 13, 3525 BB Utrecht

 

Doelstelling

 De missie van Stichting Teambuilding Orca:

"Het leveren van een bijdrage aan Nederlandse topprestaties in de roeisport en het bevorderen van de roeisport in de volle breedte"

 

Stichting Teambuilding Orca vertaalt deze missie naar de volgende visie:

"Stichting Teambuilding Orca laat bedrijven en hun medewerkers op een laagdrempelige manier kennismaken met de roeisport en levert met de opbrengst hiervan een bijdrage aan de ondersteuning van topsporters voor de Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca"

 

Om deze visie te verwezenlijken zal Stichting Teambuilding Orca bedrijven en gezelschappen op de roeivereniging uitnodigen om op een laagdrempelige en veilige manier met de roeisport kennis te maken. Hiervoor zal zij (top)sporters binnen de roeisport inzetten om roeitraining te geven en alle vragen van deelnemers te beantwoorden.

 

Opbrengsten die door het organiseren van deze kennismaking en training worden gegenereerd komen volledig ten bate van de ontwikkeling en ondersteuning van toproeiers van de Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca.

 

Bestuurders:

Voorzitter: Jochum Beetsma

Secretaris: Frederik Mijnhardt

Penningmeester: Chris Berendse

Algemeen bestuurslid: Sander Bijvank

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook krijgen zij geen onkostenvergoeding voor de door hen gemaakte kosten.

 

Stichting Teambuilding Orca heeft (nog) geen vaste werknemers in dienst en heeft een overeenkomst met twee externen die een gedeelte van de organisatie op zich nemen. De beloning en voorwaarden van deze externen zijn vastgelegd in het contract tussen hen en stichting Teambuilding Orca.

 

Download hier het meerjaren beleidsplan van Stichting Teambuilding Orca.

 

Download hier de financiële verantwoording over 2016